dimarts, de setembre 18

GREED = COBDÍCIA

(trobareu una traducció "patillera" del text en el primer comentari)

Once freed from absolute poverty,
People everywhere have always sought more land,
More wealth, more possessions:
Not only for their own sakes,
But with a view to owning more than others,
More than last year.

We have always had to build barricades and bastions
To defend ourselves against our enemies
Who would take from us what was ours.

History repeats itself – but the threat has changed.
For the first time
We must defend ourselves against ourselves,
Against our own greed,
Which threatens our global environment.

We have built new barricades
From which to wage the war to save our earthly home.

2 comentaris:

Sara ha dit...

TRADUCCIÓ TEXT:

Un cop alliberats de l’extrema pobresa,
Hom ha buscat el tenir més terres,
Més riqueses, més pertinences:
Ja no només pel seu propi bé,
Sinó amb l’objectiu de posseir més que els altres,
Més que l’any passat.

Sempre hem hagut de construir barricades
I bastions
Defensar-nos contra els nostres enemics
Que crèiem que ens predrien allò que ens pertanyia.

La història es repeteix – però l’amenaça ha canviat.
Per primer cop
Ens hem de defensar contra nosaltres mateixos,
Contra la cobdicia
Que amenaça el món.

Hem construit noves barricades
En les quals sospesar la guerra per salvar la nostra casa, el nostre món.

Anònim ha dit...

ei!, gràcies x la traducció q si no...
ja ens veurem xl casal
DAVID