dilluns, de març 3

SERENITY PRAYER

Serenity Prayer

God grant me the serenity to accept the things I cannot change; the courage to change the things I can;and the wisdom to know the difference.

~ Reinhold Niebuhr


(Senyor, atorga’m la serenitat
Per acceptar allò que no puc canviar;
El coratge per canviar allò que sí puc;
I la saviesa per saber-ne la diferència).

1 comentari:

Tonificante ha dit...

Ums, d'una banda és una pregària molt maca però... fàcil de dir i difícil d'aplicar, no troves?
A mi em costa abstraurem de les coses que em preocupen. I em preocupen tant coses que puc canviar com altres que no està tan clar si es poden canviar o no. Suposo que es tracta d'això: potser em falta "saviesa per saber-ne la diferència"...