divendres, de juliol 13

80 Km/hora

A partir de la tardor els cotxes no podran circular a més de 80 km/h per la primera corona de l’àrea metropolitana de Barcelona, sigui quin sigui el tipus de via. Aquesta és una de les mesures que ha incorporat la Generalitat de Catalunya en el seu Pla d’Actuació de 2007 per tal de protegir el medi ambient, el primer pla que es desenvolupa en una Comunitat Autònoma per tal de reduir la contaminació.

D’aquesta manera, es pretén que la limitació de velocitat redueixi a un 30% l’emissió de diòxid de nitrògen i de partícules de suspensió a la capa d’ozó per l’any 2010. La mesura ve motivada per la superació del límit d’emissió de gasos de Barcelona segons els marcs que fixa la normativa vigent de la Unió Europea per la preservació de la salut humana i el medi ambient.

Un cotxe que circula a 120Km/h emet el doble de gasos que un altre que ho fa a 80 Km/h. Creieu que és una raó suficientment eloqüent com per a comprendre que la limitació de velocitat és una mesura adequada?

Els pros estan tots dits i em semblen prou raonables, però també comprenc que hi ha una sèrie de contres a tenir en compte:
  • La congestió a les entrades de Barcelona. Us imagineu com empitjorarà amb cotxes anant a la meitat de velocitat?

  • El nefast funcionament del transport públic.
    Potser s’hauria de pensar en fer una bona planificació i construcció de metros i ferrocarrils de qualitat...

En definitiva, què en penseu de la nova llei?

1 comentari:

Jose Martín ha dit...

Quan les entrades estan col·lapsades, no pots anar ni a 80. En canvi, quan vas per les rondes, amb els radars a 80, la circulació és suau i fluïda.